تبلیغات انحمن هنرمندان موسیقی اذربایجان

 
هنر و موسیقی اذربایجان ی دی های کامل جئیئ اذری
تلگرام اموزش رقص ، گروه کانال رقص گروه تلگرام موسیقی اذربایجان
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشعار لیم خان
#1
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]عدالتی دینله‌دیم[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]کیم کئچه‌ردی اوْ کئچدییی یوْللارێ،[/font]
[font=Tahoma]کیم آشاردێ اوْ آشدێغێ یاللارێ،[/font]
[font=Tahoma]کیم وۇراردێ اوْ وۇردۇغو خاللارێ،[/font]
[font=Tahoma]افسانه‌نی، حقیقه‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]

[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بارماغێندا اوْد اوْلمۇشدو تزه‌نه،[/font]
[font=Tahoma]بیز یانێرێق اوْجاغا نه، کؤزه‌نه،[/font]
[font=Tahoma]داش دئیه‌ردیم آلێشمایێب دؤزه‌نه،[/font]
[font=Tahoma]«یاندیم» دئیه‌ن طبیعه‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]تئلله‌ره باخ، نه حیکمت‌دی، نه سیردی،[/font]
[font=Tahoma]یئنه قلبیم گوللـه‌رینه اسیردی،[/font]
[font=Tahoma]قێلێنج کیمی دوْغرایێردێ، کسیردی،[/font]
[font=Tahoma]پرده‌له‌رده جساره‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]هئچ بیلمه‌دی سوْیۇق ندی، ایستی نه،[/font]
[font=Tahoma]باش ائندیردی قارا سازێن اۆستۆنه،[/font]
[font=Tahoma]تالان ائتدی، دۇردۇ جانێن قصدینه،[/font]
[font=Tahoma]نئچه - نئچه حیکایه‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]کرم داغدا له‌له‌سینی ایتیردی،[/font]
[font=Tahoma]عابباس کؤچۆ یۇرتدان - یوردا اؤتۆردو،[/font]
[font=Tahoma]غریب اؤزۆن شاه صنه‌مه یئتیردی،[/font]
[font=Tahoma]آیرێلێق دان شیکایه‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]صؤحبه‌تینی باخێش دئدی، گؤز دئدی،[/font]
[font=Tahoma]طاهیر یئنه زؤهره‌سینه دؤز دئدی،[/font]
[font=Tahoma]واقیف جوْشدۇ، گؤزه‌للـه‌ره سؤز دئدی،[/font]
[font=Tahoma]دؤنه – دؤنه محببتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]زیـلی، بمی بیر – بیرینده‌ن تزه - تر،[/font]
[font=Tahoma]سس - سوْراغا گلدی وۇرغون، علسگر،[/font]
[font=Tahoma]مین نفه‌ره لایلا چالدێ بیر نفه‌ر،[/font]
[font=Tahoma]اؤلمه‌ز اوْلان بیر صنعه‌تی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma]بیر مجلیسده عدالتی دینله‌دیم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گوزه‌لدیر[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]پاییز کؤوره‌لده‌ندیر، باهار جوْشدۇران،[/font]
[font=Tahoma]منی سرت ائله‌یه‌ن قێش دا گؤزه‌لدیر،[/font]
[font=Tahoma]اۆره‌یین داشدێمێ دئمه، ائی اینسان،[/font]
[font=Tahoma]دویماغی باجارسان، داش دا گؤزه‌لدیر،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بیر گؤزه‌ل چێخاندا چمه‌نه، دۆزه،[/font]
[font=Tahoma]فیکیر وئر یاناغا، نظه‌ر سال اۆزه،[/font]
[font=Tahoma]گؤزه‌للیک باخارمێ ایرییه، دۆزه ؟[/font]
[font=Tahoma]دئمه کی، ایریدی قاش دا گؤزه‌لدیر،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]«زلیمخان» اوْلماسین نه آه، نه آمان،[/font]
[font=Tahoma]آغرێدان آغلاماق یاماندێر، یامان،[/font]
[font=Tahoma]سئوینجین قلبینی دوْلدۇران زامان،[/font]
[font=Tahoma]یاناخدان سۆزۆله‌ن یاشدا گؤزه‌لدیر،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیریمیزی[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]یئر گؤیۆ، داغ داغێ، داش داشێ سئودی،[/font]
[font=Tahoma]تانرێ ناخێش وۇردو نقاشی سئودی،[/font]
[font=Tahoma]گؤز گؤزه بوْیلاندێ، قاش قاشێ سئودی،[/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]چمه‌نله‌ر توْرپاغا خالی چکیرسه،[/font]
[font=Tahoma]خالێدا یاشێلێ، آلی چکیرسه،[/font]
[font=Tahoma]آری چیچه‌کله‌رده‌ن بالێ چکیرسه،[/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اۇلدوزلار سایرێشێب گؤز وۇرۇر آیا،[/font]
[font=Tahoma]چئشمه‌له‌ر چاغلایێب تؤکۆلۆر چایا،[/font]
[font=Tahoma]سئوه‌نله‌ر گلیرسه هر گۆن دونیایا،[/font]
[font=Tahoma]بیزنییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گۆل شئهدیده‌ن گۆج آلێر، مامێر قایادان،[/font]
[font=Tahoma]گؤز اوْد دان قێزارێر، چیچه‌ک هایادان،[/font]
[font=Tahoma]سۆزۆلۆب گلیرسه کؤکده‌ن، مایادان،[/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]عؤمور گؤز قێرپیمی، فیرصه‌ت آزدێسا،[/font]
[font=Tahoma]کؤنۆل سوْن نفس ده سێنان سازدێسا،[/font]
[font=Tahoma]اۆچۆب الیمیزده‌ن گئدن یازدێسا،[/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]عؤمرۆن هم سئوینجی، هم آهێ وارسا،[/font]
[font=Tahoma]پروانه یانغێسێ، شمع آهێ وارسا،[/font]
[font=Tahoma]آده‌مین جننه‌ت ده طاماحی وارسا،[/font]
[font=Tahoma]بیز نییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]یاغێش گؤزه‌للـه‌رین اؤپۆر اۆزۆنۆ،[/font]
[font=Tahoma]داملا پێچیلتێلا دئییر سؤزۆنۆ،[/font]
[font=Tahoma]شلاله قایادان آتێر اؤزۆنۆ،[/font]
[font=Tahoma]طوفان داغێ سئویر، دالغا دنیزی،[/font]
[font=Tahoma]بیزنییه سئومییه‌ک بیر - بیر یمیزی،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ گۆن ده‌ن صاباحا اۇزانماسێن ال،[/font]
[font=Tahoma]هله صاباحلارا باش وۇرمایاق گل،[/font]
[font=Tahoma]نئجه یاشامێشێق میلیون ایل اووه‌ل،[/font]
[font=Tahoma]گۆلـلـه‌ر شئهه باتسین، چیچه‌کله‌ر زره،[/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]ایلک سئوگی چیچه‌یی هاردا آچیلیب،[/font]
[font=Tahoma]کیمین چین گؤیه‌ریب چمه‌ن بیر اینجی،[/font]
[font=Tahoma]سئودا یوْللارێنا جان آتان گؤزل،[/font]
[font=Tahoma]نه سن بیر اینجی سن، نه من بیر اینجی،[/font]
[font=Tahoma]آنالار نه قده‌ر اوْغۇللار دوْغۇب،[/font]
[font=Tahoma]مجنون‌لار دوْغۇلوب بلکه مین کره،[/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]عشقین سارالمایان چؤهره‌سی سن اول،[/font]
[font=Tahoma]توْخۇمو من اوْلۇم، پؤهره‌سی سن اول،[/font]
[font=Tahoma]آشێق بیر هفته‌لیک داستان باشلاسا،[/font]
[font=Tahoma]طاهیری من اوْلۇم، زؤهره‌سی سن اول،[/font]
[font=Tahoma]شئهلی چمه‌نله‌ردن گۆل دره - دره،[/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آلدادان، آلدانان، ساتدێران ساتان،[/font]
[font=Tahoma]دونیانێن ایشله‌ری مزه‌دی هله،[/font]
[font=Tahoma]اینسانین اینسانا موناسیبه‌تی،[/font]
[font=Tahoma]تیکان دی، قاندالدێ، نئیزه دی هله،[/font]
[font=Tahoma]کؤهنه خاطیره‌له‌ر دینسین، دانیشسین،[/font]
[font=Tahoma]تزه خاطیره‌له‌ر تزه‌دی هله،[/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ گۆن کی سئوگیله‌ر خاطیره‌له‌شمیر،[/font]
[font=Tahoma]بۇ گۆن خاطیره‌یه دؤنمه‌ک چتین‌دی،[/font]
[font=Tahoma]سوْیۇق اۆره‌کله‌رده اؤلۆر دوْیغۇلار،[/font]
[font=Tahoma]ایستی اۆرهکله‌ره ائنمه‌ک چتیندی،[/font]
[font=Tahoma]آغرێدان، عذاب دان، یاس دان، قایغێ دان،[/font]
[font=Tahoma]دانێشماق چتیندی، دینمه‌ک چتیندی،[/font]
[font=Tahoma]اؤز سئوگی پایێنی گؤتۆرسۆن هره،[/font]
[font=Tahoma]قایێداق اووه‌ل کی خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma]منیم بو کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]ساخلایا بیلیردیم واختێ، ساعاتی،[/font]
[font=Tahoma]یاشایا بیلیردیم عؤمرۆ، حیاتی،[/font]
[font=Tahoma]شیرین بیر اوْخشاما، کؤوره‌ک بایاتی،[/font]
[font=Tahoma]بۆتون عؤمرۆم بوْیۇ اوْنۇتمادێغیم،[/font]
[font=Tahoma]واختین اللـه‌ریمه کئچدییی چم وار،[/font]
[font=Tahoma]منیم بو کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]باشێمین اۆستۆنده بارلێ بیر بۇداق،[/font]
[font=Tahoma]بۇداغێن آلتێندا اوْدلۇ بیر دوْداق،[/font]
[font=Tahoma]ایلله‌ردی آغلایێر اوْردا بیر بۇلاق،[/font]
[font=Tahoma]یارپاقلار اۆستۆنده هله ده نم وار،[/font]
[font=Tahoma]منیم بو کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اۆز کؤزه دؤنمۆشدۆ یاناقلار زره،[/font]
[font=Tahoma]آرخادا اۇچۇروم، قارشێدا دره،[/font]
[font=Tahoma]هر اینسان عؤمرۆنون خاطیره‌له‌ره،[/font]
[font=Tahoma]یئتدیی مقام وار، چاتدیغێ دم وار،[/font]
[font=Tahoma]منیم بو کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۆرۆنوب غرق اوْلۇب یاشێل تۆللـه‌ره،[/font]
[font=Tahoma]نغمه تک آخاردێ صاف کؤنۆللـه‌ره،[/font]
[font=Tahoma]حئیف تئز قاریشدێ سوْلان گۆللـه‌ره،[/font]
[font=Tahoma]ایندی اۇزاقلاردا بیر بختی کم وار،[/font]
[font=Tahoma]منیم بۇ کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]تۇتور بیلدییینی یارادان خالیق،[/font]
[font=Tahoma]ائله بیل دریادان آیرێلیر بالێق،[/font]
[font=Tahoma]یاش کده‌ر گتیریر، زامان قوْجالێق،[/font]
[font=Tahoma]گؤزۆمده حسره‌ت وار کؤنلۆمده نم وار،[/font]
[font=Tahoma]آغاج کؤلگه‌سینده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma]منیم بو کؤلگه ده بیر خاطیره‌م وار،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]قالاردیم[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]داغلار منه گل - گل دئسه اۆره‌کده‌ن،[/font]
[font=Tahoma]گلیب ائله بۇ یئرله‌رده قالاردێم،[/font]
[font=Tahoma]طبیعه‌تله سئوینجیمی، دردیمی،[/font]
[font=Tahoma]بؤلۆب ائله بۇ یئرله‌رده قالاردێم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]نفسیمده یاشاداردێم عطرینی،[/font]
[font=Tahoma]عزیزله‌ردیم چیچه‌کله‌رین خطرینی،[/font]
[font=Tahoma]عؤمرۆن - گۆنۆن قیمتینی، قدرینی،[/font]
[font=Tahoma]بیلیب ائله بۇ یئرله‌رده قالاردێم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]نه گؤزه‌ل دی بۇ یئرله‌رین لالاسێ،[/font]
[font=Tahoma]من گئتسه‌م ده کؤنلۆم بۇردا قالاسێ،[/font]
[font=Tahoma]سئوسه منی بیر نامردین بالاسێ،[/font]
[font=Tahoma]اؤلۆب ائله ائله بۇ یئرله‌رده قالاردێم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ سئوینجی آلما منیم الیمده‌ن[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]دۆز آدێملا دوْغرۇ یوْلۇ، گنجلیییم،[/font]
[font=Tahoma]گئری دۇرما یاغسا دوْلو گنجلیییم؛[/font]
[font=Tahoma]اۇزون یاشا دلی - دوْلو گنجلیییم،[/font]
[font=Tahoma]دیل نغمه‌لی، دوْداق سؤزلۆ، اۆره‌ک شن،[/font]
[font=Tahoma]بۇ سئوینجی آلما منیم الیمده‌ن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]قارلێ ذیروه شؤهره‌تیم دی، تاجێم دی،[/font]
[font=Tahoma]داغ قارداشێم، یاشێل یایلاق باجێم دی،[/font]
[font=Tahoma]کؤنلۆم یئنه یۆکسه‌کله‌رده‌ن باج اۇمدو،[/font]
[font=Tahoma]چؤکه‌ن دۇمان، ائنه‌ن بۇلود، گله‌ن چن،[/font]
[font=Tahoma]بۇ سئوینجی آلما منیم الیمده‌ن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ دۇنیادا صؤحبه‌تیم وار، دمیم وار،[/font]
[font=Tahoma]بۇ دریادا عؤمۆر آدلێ گمیم وار،[/font]
[font=Tahoma]بۇ توْرپاغدا بیچیلمه‌میش زمیم وار،[/font]
[font=Tahoma]واختسێز اجه‌ل، یئتیشمه‌میش هله دن،[/font]
[font=Tahoma]بۇ سئوینجی آلما منیم الیمده‌ن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]نغمه قوْشۇم تاریخینه، یاشێنا،[/font]
[font=Tahoma]هم دم اوْلۇم باهارێنا، قێشینا،[/font]
[font=Tahoma]قوْی دوْلانێم آنا یۇردون باشێنا،[/font]
[font=Tahoma]سوْن آیرێلیق، نه سن تله‌س نه ده من،[/font]
[font=Tahoma]بۇ سئوینجی آلما منیم الیمده‌ن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]ظارافات ائیلمه[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]ظارافات ائیله‌مه قۇربانێن اوْلۇم،[/font]
[font=Tahoma]بۇ دۇنیا ظارافات مئیدانی دئییل،[/font]
[font=Tahoma]قارێشقا یئریشی راحات یئریش دی،[/font]
[font=Tahoma]بو مئیدان کؤهله‌ن آت مئیدانی دئییل،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اوْینادێب چوْخ شئیی اۇمار اوْیناما،[/font]
[font=Tahoma]ائتسه ده رۇحونو خۇمار، اوْیناما،[/font]
[font=Tahoma]سن بۇ قۇمار بازلا قۇمار اوْیناما،[/font]
[font=Tahoma]ظارافات گلمه‌سین سنه بۇ دونیا،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]چوْخ یئرده قبرینی قازان اوْلاجاق،[/font]
[font=Tahoma]باشێن قایناماغدان قازان اوْلاجاق،[/font]
[font=Tahoma]سانما یاشاماغێن آسان اوْلاجاق،[/font]
[font=Tahoma]ظارافات گلمه‌سین سنه بۇ دونیا،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]یوْخسۇللوق یوْخسۇلون باغرێنا اوْخدۇ،[/font]
[font=Tahoma]معده‌سی توْخلارێن مزه‌سی توْخدۇ،[/font]
[font=Tahoma]فیل وار قارێشقاجا حؤرمه‌تی یوْخدۇ،[/font]
[font=Tahoma]ظارافات گلمه‌سین سنه بۇ دونیا،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آدم بیر بۇغدا یئمیشدی، ایندی زمی یئیه‌نله‌ر وار[/font]
[font=Tahoma]آج قالمێشام دئیه دئیه، بو عالمی یئیه‌نله‌ر وار[/font]
[font=Tahoma]ایشتاها باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma]داشدا اوْلسا اریده‌سی، باشدان هۆندور قارێنلار وار[/font]
[font=Tahoma]حاضیرینا ناظیر اولان، قارێن یۆکلو هارێنلار وار[/font]
[font=Tahoma]تاماها باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma]بیرجه قارێش توْرپاق اۆسته، اؤلدۆره‌نله‌ر اؤله‌نله‌ر وار[/font]
[font=Tahoma]خالقی آلێب چؤره‌ک کیمی، تیکه تیکه بؤله‌نله‌ر وار[/font]
[font=Tahoma]گۆناها باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma]بیراژده‌ها آغێز آچێب، چایلار اوْنا بس ایله‌میر[/font]
[font=Tahoma]هله کی آغزێ سۇدادی، چوْخ هۆندورده‌ن سس ایله‌میر[/font]
[font=Tahoma]تیمساحا باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma]بو دئییرمان دنی یئدی،کئچیب بیزی اؤیۆتمه‌یه[/font]
[font=Tahoma]باسێلمالێ دۆیمه‌له‌ر وار، دردیمیزی بؤیۆتمه‌یه[/font]
[font=Tahoma]سیلاحا باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma]قۇردالاسا قۇردو چێخار، درینه گئتمک ایسته‌میر[/font]
[font=Tahoma]اۆزۆ یئرده‌ن ائله دؤنۆب، بیزی ائشیتمه‌ک ایسته‌میر[/font]
[font=Tahoma]آللاها باخ آمان آللاه[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اؤلدۆرور[/font]
[font=Times New Roman] [/font]
[font=Tahoma]منی بیر دوْست تؤهمه‌تی[/font]
[font=Tahoma]نه ده بیر قارغێش اؤلدۆرور.[/font]
[font=Tahoma]نه باشێما دَیه‌ن یاغێش دوْلۇ[/font]
[font=Tahoma]نه یاغان یاغێش اؤلدۆرور.[/font]
[font=Tahoma]نه رنگی سارالان پایێز[/font]
[font=Tahoma]نه ده کی، قار – قیش اؤلدۆرور.[/font]
[font=Tahoma]عزرائیلین خبه‌ری یوْخ،[/font]
[font=Tahoma]منیم ایکی جللادیم وار،[/font]
[font=Tahoma]منی جۆت باخێش اؤلدۆرور[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گیزله نیب[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اۆره‌ییمده نئچه – نئچه[/font]
[font=Tahoma]یاس قارێیێب، وای گیزله‌نیب[/font]
[font=Tahoma]هیمه بنددی گؤزله‌ریمده،[/font]
[font=Tahoma]نئچه چئشمه، چای گیزله‌نیب[/font]
[font=Tahoma]اۆره‌ییمی کیمه آچێم ؟[/font]
[font=Tahoma]درد الینده‌ن هارا قاچێم ؟[/font]
[font=Tahoma]دۇمان قوْیمۇر اێشیق یاچێم[/font]
[font=Tahoma]بۇلودومدا آی گیزله‌نیب[/font]
[font=Tahoma]داغلار آلتدا نله‌ر یاتێر،[/font]
[font=Tahoma]یاتێر، داغ  دره‌له‌ر یاتێر.[/font]
[font=Tahoma]ایچیمده نعره‌له‌ر یاتێر،[/font]
[font=Tahoma]روحومدا هارای یاتیر[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]کسیله‌ر[/font]
[font=Tahoma]بو مئیدان قانلێ مئیداندی[/font]
[font=Tahoma]هئی بۇردا باشلار کسیله‌ر[/font]
[font=Tahoma]نه اۆره‌کده‌ن درد آزالار،[/font]
[font=Tahoma]نه گؤزده‌ن یاشلار کسیله‌ر[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]اۆستۆموزه قوْنماق اۆچون،[/font]
[font=Tahoma]شاختالاردا دوْنماق اۇچون،[/font]
[font=Tahoma]باش داشێنی یوْنماق اۆچون،[/font]
[font=Tahoma]دوْغرانار، داشلار کسیله‌ر.[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]قیسمتی قار، قیروْو بیزیک،[/font]
[font=Tahoma]اسیر بیزیک، گیروْو بیزیک،[/font]
[font=Tahoma]هر اوْوچۇیا بیر اوْو بیزیک،[/font]
[font=Tahoma]بؤله‌رله‌ر، قاشلار کسیله‌ر.[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آذربایجان[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]هاردا منی گۆل قوْینۇندا دوْغۇران[/font]
[font=Tahoma]خمیریمی گؤز یاشێیلا یوْغۇران[/font]
[font=Tahoma]بئشیییمده لای- لای بالام چاغێران[/font]
[font=Tahoma]آذربایجان منیم باخت‌سیز آنام اوْی...[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]نئچه مین ایل حسرتینده یانام اوْی...[/font]
[font=Tahoma]سلام وئرسه‌م یئلله‌ر آلێب گؤتۆرسه[/font]
[font=Tahoma]اۇجا داغدان آلا گؤزه یئتیرسه[/font]
[font=Tahoma]کوْر سسیمی گؤی خزره یئتیرسه[/font]
[font=Tahoma]خزر جوْشوب زنجیرینی قیرسا اوْی...[/font]
[font=Tahoma]حؤکم ائتسه بو سرسم1 گئدیش دورسا اوْی...[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]خبر آلسام موغانێمدان، میلیمده‌ن2[/font]
[font=Tahoma]نازلێ قۆزئی، اوْ نفت قوْخان3 گؤلۆمده‌ن[/font]
[font=Tahoma]کیم دئمیش کی دوشموش آدێ دیلیمده‌ن[/font]
[font=Tahoma]آذربایجان، منیم تای‌سیز یوردوم اوْی...[/font]
[font=Tahoma]اؤلمه‌ز عشقیم، ایچیمده‌کی دردیم اوْی...[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گؤنلۆمه تک کعبه، قێلدیم سنی من[/font]
[font=Tahoma]سن سیز نئیلیم غۆربه‌ت ائلده گۆنۆ من[/font]
[font=Tahoma]سن سیز نئیلیم جنّتی من، حوری من[/font]
[font=Tahoma]آذربایجان منیم تاج وْ تختیم اوْی...[/font]
[font=Tahoma]اوْیانماز مێ؟ کوْر اوْلموش بو بختیم اوْی...[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]منه اومود کیمی باخ[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]منه اومود کیمی باخ- دوْغرۇلدوم گۆمانێنی،[/font]
[font=Tahoma]منه اێشیق کیمی باخ- داغێدێم دۇمانێنی،[/font]
[font=Tahoma]منه سئوگی کیمی باخ- دؤنوم محببتینه،[/font]
[font=Tahoma]منه اینام کیمی باخ- سینه‌گریم چتینه،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]منه سحه‌ر کیمی باخ- چۆرولوم صاباحینا،[/font]
[font=Tahoma]منه سئوینج کیمی باخ- نقطه قوْیوم آهینا،[/font]
[font=Tahoma]منه باهار کیمی باخ- یاشێللانێم،آللانێم،[/font]
[font=Tahoma]منه پاییز کیمی باخ- شیر‌ له‌نیم،باللانێم،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]منه حیات کیمی باخ- هر گۆن قاینایێم،داشێم،[/font]
[font=Tahoma]باخ،منه نئجه باخێر آتام،آنام،قارداشێم[/font]
[font=Tahoma]نه قدر کی،باخێرسان منه بارماق آراسێ،[/font]
[font=Tahoma]قطعی ساغالان دَییل اۆره‌ییمین یاراسێ،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]دئمه‌ک قلبیمده کده‌ر،دئمه‌ک سینه‌مده داغسان،[/font]
[font=Tahoma]بو گدیشله،ای اینسان،[/font]
[font=Tahoma]نه من یۆکسله‌جه‌یه‌م،نه سن اۇجالاجاقسان[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گئده‌سن[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]یاتما بۇ یوْللاردا،یوْلچۇ قارداشیم،[/font]
[font=Tahoma]گره‌ک بۇ یئرله‌ری گؤرۆب گئده‌سن،[/font]
[font=Tahoma]سؤز آلێب گۆللـه‌رین گۆل دوْداغێندان،[/font]
[font=Tahoma]نغمه‌له‌ر چله‌نگی هؤرۆب گئده‌سن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]باغلا اؤز میلینی بنده،بره‌یه،[/font]
[font=Tahoma]گؤز یۇمماق اوْلارمێ بۇ منظه‌ره‌یه؟[/font]
[font=Tahoma]بیردفعه وئریلیر عؤمۆر هره‌یه،[/font]
[font=Tahoma]گره‌ک میوه‌سینی دریب گئده‌سن،[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]یاتماغا گلمه‌دین سن بۇ حیاتا،[/font]
[font=Tahoma]اینانما یاتانلار منزیله چاتا،[/font]
[font=Tahoma]اینصافمی یۇخولار باشێنی قاتا؟[/font]
[font=Tahoma]عؤمرۆنو یئلله‌ره وئریب گئده‌سن؟[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آلیشیب[url=http://www.andishenovin.ir/forum/register.php][/url] یانماسان گوْر اوْجاق کیمی،[/font]
[font=Tahoma]عشقین گۆل آچماسا بۇ توْرپاق کیمی،[/font]
[font=Tahoma]قوْرخۇرام دونیایا بیر قوْناق کیمی،[/font]
[font=Tahoma]ائله غریب گلیب، غریب گئده‌سن[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آراز کناریندا[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]هر یئرده داغلارێ یاشێل گؤرمۆشه‌م[/font]
[font=Tahoma]آراز کناریندا سارێ دێ داغلار[/font]
[font=Tahoma]بۇردا اۆره‌ییمین داغێ، دوْیۇنو[/font]
[font=Tahoma]بۇردا ساچلارێمین قارێ دێ داغلار[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]جان آتدێم قوْینۇنا اۇچا بیلمه‌دیم[/font]
[font=Tahoma]هئچ نه‌یی گؤرۆش ده‌ن اۇجا بیلمه‌دیم[/font]
[font=Tahoma]آچدێم قوْللاریمێ قۇجا بیلمه‌دیم[/font]
[font=Tahoma]یئتیم اوشاق کیمی زاریدێ داغلار[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]گؤینه‌دی سسیمده‌ن هر داش، هر قایا[/font]
[font=Tahoma]"آراز،آراز" دئییب یالواردێم چایا[/font]
[font=Tahoma]دئدیم یایلێغیمێ آپار اوْ تایا[/font]
[font=Tahoma]بلکه یاراسێنێ سارێدێ داغلار[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]کؤنۆل نغمه‌سینی ائندیرمه‌ز پسه[/font]
[font=Tahoma]وئرره‌م جانیمێ جان دئیه‌ن کسه[/font]
[font=Tahoma]دیلینده‌ن اؤپه‌ره‌م هر کیم سؤیله‌سه[/font]
[font=Tahoma]داها طالئعینده‌ن یارێدێ داغلار[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]آذربایجان تورپاغئ یام[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ داغ منیم اؤز داغێم دێ[/font]
[font=Tahoma]من بۇ داغێن بۇداغێیام[/font]
[font=Tahoma]چمه‌نینده کؤزه دؤنمۆش[/font]
[font=Tahoma]شعله‌لنمیش چیراغێیام[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ داش منیم اؤز داشێم دێ[/font]
[font=Tahoma]اؤز تاریخیم، اؤز یاشێم دێ[/font]
[font=Tahoma]قایا، مغرور قارداشێم دێ[/font]
[font=Tahoma]اوْنۇن سسی، سوْراغێیام[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]بۇ یوْل منیم اؤز یوْلۇم دو[/font]
[font=Tahoma]اوْ تای، بۇ تای ساغ- سوْلۇم دو[/font]
[font=Tahoma]خزه‌ر سینه‌م، کوْر قوْلۇم دو[/font]
[font=Tahoma]خان آرازێن فئراغێیام[/font]
[font=Tahoma] [/font]
[font=Tahoma]سئچمه‌لی‌یه‌م تۆک ده‌ن تۆکو[/font]
[color=#000000][size=x-small][font=tahoma][size=xx-large][font=Tahoma]آغیردێ چیینیمی
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان